Сирийн дүрвэгсдэд зориулсан монголын залуу оддын хандивын тоглолт

Сирийн дүрвэгсдэд зориулсан монголын залуу оддын хандивын тоглолт

 

Төгс Гэгээрсэн Их Багш Чин Хайн Олон Улсын Нийгэмлэгээс дүрвэгсдэд үзүүлж буй тусламжийн ажиллагааны талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг ЭНДЭЭС авна уу.

Санал болгох

Төгс Гэгээрсэн Их Багш Чин Хай болон Түүний Олон Улсын Нийгэмлэгээс 2015 оны 9 – 12 сарын хооронд Европ дахь дүрвэгсдэд үзүүлсэн тусламжийн ажлын хураангуй (26/XII-ны байдлаар)

Хайр энэрлийн биелэл Их Багш маань дэлхийн аль ч өнцөг буланд тохиолдож буй гамшгуудад ямагт чин …