БАГШ ШАВИЙН ШҮТЭЛЦЭЭ

Уучлал нигүүлсэлтэй бай

Төгс Гэгээрсэн Их Багш Чин Хай болон Сүприм Мастер Телевизийн ажиллагчдын хооронд болсон телеконференц   АНУ, Калифорни, Лос Анжелес, 2015-01-20 Одоогоор …

Унших »

Төгс Гэгээрсэн Их Багш Чин Хайтай хийсэн уулзалтууд

Төгс Гэгээрсэн Их Багш Чин Хай болон Төгс Гэгээрсэн Их Багш Чин Хайн Олон Улсын Нийгэмлэгийн гишүүд дэлхийн энх тайвны төлөө бясалгаж залбирахаар 2013, 2015, 2016 онуудад Европт цугласан бөгөөд энэхүү цуврал уулзалтуудаар Төгс Гэгээрсэн Их Багш Чин Хай гүнзгий билэг оюунаасаа хуваалцсан билээ.

Унших »

Аймшигт хар тамхи

Төгс Гэгээрсэн Их Багш Чин Хай,  Шихү, Формосад ном айлдсан нь 1995 оны 7 сарын 27 А: Би бясалгалдаа нэгэн …

Унших »

Бермудын гурвалжин

Төгс Гэгээрсэн Их Багш Чин Хай Суприм Мастер Телевизийн ажиллагчидтай хийсэн видео конференцоос АНУ-н Калифорни мужийн Лос Анжелес хот, 2011 …

Унших »

Зөвхөн Бурханд төвлөр

Парисын даяаны үеэр Төгс Гэгээрсэн Их Багш Чин Хай шавь нарынхаа асуултанд хариулсан ярилцлагаас Багш: Битгий сөрөг мэдээлэл ярьж бай, …

Унших »