Дүпүний машин ба Хайрын дуу

1. Дүпүний машин

…Тэр мөчид Багшийн хувилгаан дүр түүний гэрт үнэхээр физик байдлаар байгаа мэт түүнд үзэгдэв. Багш Ау Лак (Вьетнам) цагаан “ба ба” хувцас, богино үстэй илэрсэн. Багш гэрт минь алхаж ирсэн. Тэрээр намайг ирэхийг толгой дохин дуудав.

2. Хайрын дуу 

…Төгс Гэгээрсэн Их Багш Чин Хай үзэгчдийн чин сэтгэлийн хүсэлтээр эх дуунуудаа дуулж байтал Сооми өөрт нь дөхөж ирсэн Багш бодит Багш биш байсныг удалгүй ухаарав. Багшийн жинхэнэ бие тэнд дуулж байв. Надад дөхөж ирсэн нь түүний хувилгаан бие байсан ба надад ингэж хэлсэн…

Үргэлжлэлийг ЭНДЭЭС үзнэ үү.

Санал болгох

Их Багшийн Хязгааргүй Гэрэлд Аз Жаргалтайгаар Буцсан нь

Доор өгүүлэх зүйл бол нөхрийн минь ертөнцөөс халих үеийн болон түүнээс өмнө өрнөсөн Таны бэлэглэсэн гайхамшигт үйл явдлууд юм.