Мэдээлэл өгөх цагийн хуваарь

GUAN-YIN

Мэдээлэл авах хүсэлтэй хүмүүст сар бүрийн 2, 3, 4 дүгээр долоо хоногуудын бямба гаригт 14:00 цагт мэдээлэл өгч байна.