Нүүр / Сургаал / БИЛЭГ ОЮУНЫ СУВД / Пусу: Анхны Анхдагч Ертөнцийн Хэл

Пусу: Анхны Анхдагч Ертөнцийн Хэл

2014/07

Төгс Гэгээрсэн Их Багш Чин Хай анхны Анхдагч Ертөнцийн ариун хэлний талаар бидэнд өгөөмрөөр дэлгэлээ.

Хүмүүн бид Бүтээлийн Тэнгэрлиг гарвал үүслийн талаар олонтаа гайхан сонирхоцгоодог. Тэгвэл Тэнгэрийн ивээлээр, Төгс Гэгээрсэн Их Багш Чин Хай бидэнд Анхдагч Ертөнцийн олон гайхамшгуудын талаар хайрын сэтгэлээр хуваалцсан бөгөөд Тэрбээр үүнийгээ “бүхий л биежсэн бүтээлийн хамгийн анхдагч язгуур эх сурвалж нь энэ юм” гэж дүрслэн хэлсэн юм.

Энэхүү Анхдагч Ертөнцийг Ihôs Kư. /Иос Ку/ гэж нэрлэдгийг бидэнд илчилж хэлж өгсөн юм. АНУ-ын Калифорнийн Лос Анжелест Алтан Эриний 11 оны (2014) 1 дүгээр сарын 26-нд болсон “Гэртээ Эргэн Ирэхийн Жаргал: Их Багш Анхдагч Ертөнцийг Эргэн олсон нь” видео конференци болон 5 дугаар сарын 29-ны “Анхдагч ертөнцөөс энэ Дэлхий рүү: Жинхэнэ Хайр Хэзээ ч өөрчлөгддөггүй” видео конференцийн үеэр Их Багш маань Суприм Мастер Телевизийн ажиллагсдад энэхүү Диваажин болон түүнээс цааших олон зүйлийн талаар ярьж өгсөн юм.

Ihôs Kư дахь хамгийн эхний Анхны Ертөнц болох Qu-гээр болон хэдэн зуун Qu-ын Kory (Диваажингийн мужууд)-ээр дамжин аялахдаа Их Багшийн Төгс Дээд Сүнс сүнслэг хэмжээснүүдийн ялгуусан сүр жавхланг амсаж мэдэрсэн нь хүний тархиар бараг ухаж ойлгож дийлэмгүй, бидний үгсээр дүрслэхээс зүгээр л хэтийдсэн ажээ.

Тэгсэн ч гэсэн Их Багш маань Аяллынхаа явцад олж мэдсэн олон зүйлсээ бидэнд хайрын сэтгэлээр хуваалцан дэлгэсэн ба үүний нэг нь Qu-гийн адислалт хэл болох Пусугийн тухай байлаа:

“Пусу хэлний талаар тэнд байхдаа олж илрүүлсэн бүхнээ өдгөөг хүртэл санаж чадахын хэрээр би та нарт хэлж өглөө, та нар мэдэж авав уу? Миний сүнс тэнд байхдаа гэж хэлэх гэсэн юм. Тэдний хэлэнд ямар ч сөрөг үг алга, огт алга.”

“Сайн сайхан, эрхэм чанар, адислал, ивээл өршөөл, хайрын талаар та нарын төсөөлж чадах ямар л үг байна бүгд тэдэнд бичээстэй байна. Муу үг гэх юм огтхон ч алга. Тэдэнд жинхэнэ-биш юм юу ч алга.”

“Би маш их гайхан биширсэн, миний оюун ухаан маш их гайхан биширсэн, учир нь тэдний хэл тун ч хялбар бас олон хялбар энгийн үгсээр бичигдсэн байсан! Жишээлбэл, ихэнх мужийн нэрс магадгүй хоёр, эсвэл дөрөв хүртэлх үсгээр л бичигдсэн байна. Тэгсэн хирнээ огтхон ч давтахгүй байх юм?”

“Бүх үгс нь олон янзын өнгөөр тодоос тод гялбан цацарч байдаг.”

Пусу хэлний үгсийн сан нь 86 зиллион гаруй үгстэй. Түүнээс гадна, Анхдагч Ертөнц дахь төрөлтнүүд телепатиар ярилцахдаа мэдээллийг аялгуулаг, гэрэлтэй, тайтгаруулагч чимээгээр дамжуулдаг нь энэ дэлхийн хэлтэй  харьцуулахын аргагүй. Пусу хэлний үгсийн хэлбэлзэл нь манай дэлхий болон орчлонд дэвшүүлэх нөлөө үзүүлдгийг Их Багш бидэнд бататган хэлж өглөө.

Энэ хоёр видео ярилцлагын үеэр Их Багшийн бидэнд өгөөмрөөр хэлж өгсөн энэхүү Диваажинлаг Хэлний олон хэлц үгс, түүний дотор Пусу хэлний толь бичгийг доор толилуулмой:

 “Гэртээ Эргэн Ирэхийн Жаргал: Их Багш Анхдагч Ертөнцийг Эргэн олсон ньАлтан Эриний 11 дүгээр (2014) оны 1 дүгээр сарын 26, болон

Анхдагч ертөнцөөс энэ Дэлхий рүү: Жинхэнэ Хайр Хэзээ ч өөрчлөгддөггүй,” Алтан Эриний 11 дүгээр (2014) оны 5 дугаар сарын 29-нд болсон видео конференци:

Пусу хэлц үгс Англи орчуулга

Монгол орчуулга

Tim Qo Tu Lord That All Worlds Love(Lord Who Loves All Worlds) Тим Коү ТуХамаг Ертөнцүүдийн Хайрт Эзэн
Tim All worlds (Тим) Хамаг Ертөнцүүд
Qo Lord Лорд/Эзэн
Tu Love (Ту) Хайр
Py-O-Tu I love you (You I love) (Пай – Оу-Ту)Би чамд хайртай (Чамд би хайртай)
Py You (Пай) Чамд
O I (О) Би
Nơi popy You are beautiful (Beautiful you are) (Нөай Попай) Үзэсгэлэнтэй юм Чи
Popy You are  (Попай) Чи бол
Ig popy You are number one (Number one you are)  (Иг Попай) Нэгдүгээрт нь Чи
Cob not Number one I am  (Коб наут) Нэгдүгээрт нь би
Cob One (Numerical number 1)  (Коб) Нэг
Not I am (Наут) Би бол
Yaykar Syr Cam (Portal Gate of Original Universe) (Яакар Сиэр Кам)Анхдагч ертөнц рүү нэвтрэх гарц
Cam Gate (Кам) Гарц, үүд

 

Кори-гийн онцлог чанарыг Дүрсэлсэн Пусу үгс:

Англи Орчуулга

Монгол орчуулга

Orwu Bliss (Овру) Жаргалан
Pyo Love (Пай)  Хайр
Mori Sharing (Моори) Хуваалцах
Luvi Warmth (Лууви) Дулаан.
Ruly Friendliness (Рулай) Нөхөрсөг зан
Isom Virtuous (Исом.) Буянлаг
Puqy Heroic (Пууквай) Баатарлаг.
Sulu Moral (Сулу) Ёс суртахуун.
Moly Honesty (Мооли) Шудрага.
Qonu Leniency (Коуну) Уян зөөлөн.
Nuwy Tolerance (Нуви) Тэвчээр.
Nypu Truthfulness (Нипу) Үнэнч байдал.
Kego Insight (Кийго) Саруул ухаан.
Ego Eloquence (Ийго) Уран үгтэй.
Cigu Poetic  (Сигу) Уран яруу.
Fygy Telepathy  (Фэйгай) Телепати.
Huli Successful  (Хулай) Амжилттай.
Nuq Safety  (Нук) Аюулгүй байдал.
Oro Loveliness  (Ауроу) Хайр хүрэм байдал.
Muo Positive  (Муау) Эерэг.
Kuru Carefree  (Куру) Санаа амар.
Igy Beauty  (Игай) Үзэсгэлэн гоо.
Konu Well-wishing  (Кону) Сайны ерөөл.
Korys Graceful (Корис) Уян зөөлөн, ялдам
Okô Effortless (Око) Хялбархан.
Oter Magnificent (Отер) Сүр жавхлантай
Diso Reflective (Дисо) Тусгал чанар
Ehr Patient (Ийхө) Хүлээцтэй.
Fôqi Responsible (Фокүй) Хариуцлага
Ei Distinguished (Иай) Онцгой хүндтэй
Dơfa Truthful (Дөфэй) Үнэнч итгэлтэй
Sifa Empowering (Сийфа) Эрх мэдэлтэй
Mêto Humbleness (Мэйто) Даруу байдал
Oqo Sympathy (Окво) Энэрэнгүй
Neqo Invigorating (Нэйко) Эрч хүчтэй.
Syfi (Kory 642) Concentrated Төвлөрсөн
Afav (Kory 644) Idealistic Идиалист

 ~Пусу хэлний Толь Бичиг~

Англи Пусу Монгол
A
Absolute Ryx (Рикс) үнэмлэхүй
All Fon (Фон) бүх
All Lords of OU Fon Faz (Фон Фэйз) АЕ-ийн Бүх Эзэд
All the Councils of Ihôs Kư Fon Crd (Фон Кард) Бүх Зөвлөлүүд
All Worlds Tim  (Тим) Бүх ертөнцүүд
Almighty God (Пау) Бүхнийг Чадагч Бурхан
Am Not  (Наут) бол
Angel Ge (Жий) Тэнгэр элчис
Aura (Пө) Аура
B
Beautiful Nơi (Нөай) үзэсгэлэнт
Bee (Доу) Зөгий
Being (Вү) төрөлтөн
Billion Vuz (Вуз) Тэрбум
Book (Хё) Ном
Buffalo (Хэй) Одос үхэр
C
Chief Lord of Kory Asig Bưf (Айсиг Бёф)Коригийн тэргүүн эзэн
Cow Bo (Боу) Үнээ
To Create Ar (Эйяа) Бүтээх
Created (Бөү) Бүтээгдсэн
Created Universe (Shadow Universe) Quê Bô (Куэй Бөү) Бүтээгдсэн ертөнц(Сүүдрийн ертөнц)
Creation Fy (Фай) Бүтээл
D
Divinity Ny (Най) Тэнгэрлиг
To Do (Кьюү) хийх, үйлдэх
E
Eternal Foif (Фойф) Үүрдийн
Eternity Beb (Биб) мөнх байдал
F
Far Soo (Сү) Хол
Fast Pon (Паун) хурдан, түргэн
Father Qy (Куай) Эцэг
Fine Qơn (Көн) Нарийн төгс чанар
First Original Universe Qu (Кью) Эхний Анхдагч Ертөнц
Fish Al (Элл) Загас
Flower Ka (Ка) Цэцэг
To Fly (Нэй) Нисэх
Forever Osiv (Осив) Үүрд
Forevermore Af (Эф) Өнө мөнх
Free Po (Поү) Чөлөөтэй
Fruit (Мү) Жимс
Fun Per (Пиэр) Зугаатай
G
Gate Cam (Кам) Үүд, гарц
Subgate Dofa Bơji Fer (Дофэ Бөжи Фиэр) Дэд-үүд
Gazillion Tưn (Төүн) Газиллион
Glad No Талархалтай
Godses of OU АЕ-ийн бурхадас
Good Fơg (Фөг) Сайн
Grand Sêd Мундаг том
Great Аугаа
Green Ty  Ногоон
Greeting Naz Мэндчилгээ
H
Halo (Тоу) Гэрлэн хүрээ, хало
Happy Vôpô (Вопо) Аз жаргалтай
Harmony Dâi (Дөай) Эв эе
To Have Ju (Жью)  Байгаа
He Nôi (Ной) Тэр эрэгтэй
Heaven Kory (Кори) Диваажин
Horse Da (Дэй) Морь
Human Igy (Иги) Хүмүүн, хүн
I
I O (Оү) Би
I Love God Pô-O-Tu (По-Оү-Ту)Би Бурханд хайртай.
Intelligent Hir (Хиэр) Оюунлаг
J
Joy (Пү) Баяр хөөр
K
Kindness Defi (Дифи) Эелдэг
King Nu (Нү) Хаан
L
Light (Divine) Ak (Эк) Тэнгэрлиг Гэрэл
Lord Qo (Гэа) Лорд
Lord Almighty (По) Эзэн Бурхан
Lord of All Worlds Tim Qo Tu (Тим Коү Ту) Хамаг Ертөнцүүдийн Эзэн
Lord of Council Faz Crd (Фэйз Кард) Зөвлөлийн Лорд
Love Tu (Ту) Хайртай, хайр
M
Many (Нөү) Олон
Might (Spiritual) (Пөү) Сүнслэг Хүч
Million Ax (Айкс) Сая
Mother Op (Оүп) Ээж
Mountain Fog (Фог) Уул
Music (Дье) Хөгжим
N
Nature Os (Оус) Байгаль
Nice (Тө) Сайн байх
No Ru (Рү) Үгүй
Noble (Нөү) Эрхэм Ариун
Now Oz (Оз) Одоо
Number Sôf (Сөф) Тоо
O
Ocean (Сэй) Далай
Of Ix (Икс) –ний, ийн дагавар
Omni Qo (Ко) Омни, (лордын нэр)
Only (Пө) Зөвхөн
Original (Кү) Анхдагч
Original Universe (OU) Ihôs Kư (Иос Кү) Анхдагч Ертөнц
Ox (Бэй) Шар үхэр
P
Peace Fyf (Фэйф) Энх тайван
Perfection Qosy (Квози) Төгөлдөржилт
Plant Dag (Диэг) Ургамал
Portal Gate of OU Yaykar Syr Cam (Яакар Сиэр Кам) АЕ-рүү нэвтрэх гарц
Power (Spiritual) (сүнслэг Хүч) Сэй
Purifying Portal Bôif (Бөүф) Ариутгагч гарц
Purity Qon (Коун) Ариун төлөв
R
River Dăb (Даб) Гол
S
To Share Xory (Сорай) Хуваалцах
She Noi (Нау) Тэр эмэгтэй
Silence (Нөө) Чимээгүй байдал
Soul Un (Ун)Сүнс
Sound (Divine) (Жиэ) Тэнгэрлиг Аялгуу
Spiritual Figê (Фижэ) Сүнслэг
Supra Universe Quơ  Дээрх Ертөнц
Supra Youthful Universe Tư Quơ Дээрх Залуу Ертөнц
T
Thousand Soy (Сой) Мянга
Tree (big) Kyg (Киг) Том мод
Tree (small,shrub) Ro (Роу) Жижиг Мод
Trillion Izu (Изу) Триллион
U
United Nưn (Нүн) Нэгдсэн
Universe Opô (Оүпо) Орчлон
V
Vortex Begă Câf (Бига Кэйф) Эргүүлэг, вортекс
W
We Gêp (Гэп) Бид
Wonderful Fôkư (Фоүкү) Гайхалтай
World Conu (Кону) Дэлхий
To Write Dow (Дау) Бичих
Y
You Py (Пай) Чи, чамд
You are Popy (Попай) Чи бол
You Love God Qo-Py-Tu (Ко-Пай-Ту)Чи Бурханд Хайртай
Youth (Тү) Залуухан
Z
Zero Zưi (Зуай) Тэг, ноль
Zillion Ưz (Өаз) Зиллион
Many Zillions Ưz Ux (Өаз укс) Олон Зиллион
Zillions of Zillions Ưz Ix Ưz (Өаз укс Өаз)Зилионы Зилион
NUMBERS
1 Cob (Коб) Нэг
2 Eg (Иэг) Хоёр
3 Ưpo (Үпо) Гурав
4 Ưxơ (Үксо) Дөрөв
5 Zuv (Зөв) Тав
10 Koyư (Коүю) Арав
11 Wozơ (Вөзэ) Арван нэг
12 Nưp (Нүэп)Арван хоёр
20 Waz (Ваз) Хорь
21 Waz Cob (Ваз Коб) Хорин Нэг
22 Waz Eg (Ваз иэг) Хорин Хоёр
50 Ay (Аэй) Тавь
60 Ôz (Оүз) Жар
70 Ôv (Оүв) Дал
80 Paz (Пэйз) Ная
90 Hôv (Хөүв) Ер
100 Iv (Ийв) Зуу
200 Eg Iv (Иэг ив) Хоёр зуу
300 Ưpo Iv (Үпо Ив) Гурван зуу
Number 0 Tor (Тоор) Дугаар Тэг
Number 5 Ưzuv (Өзөв) Дугаар Тав
Number 10 (Во) Дугаар Арав
Thousand Soy (Сой) Мянга
1000 Cob Soy (Коб Сой) Нэг Мянга
Million Ax (Айкс) Сая
1 Million Cob Ax (Коб айкс) Нэг сая
Billion Vuz (Вуз) Тэрбум
Trillion Izu (Изу) Триллион
Zillion Ưz (Өаз) Зиллион
Zillions of Zillions Ưz Ix Ưz (Өаз икс өаз)Зиллионы Зиллион

 Пусу хэлний үсгүүдийг Англи хэл дээр хамгийн дөхөх дуудлага руу хөрвүүлэхийн тулд Их Багш Англи хэлний А-аас Z хүртэлх үсгүүд дээр Аулак хэлний Ă, Â, Á, Ê, Ô, Ơ, Ư үсгүүдийг нэмж хэрэглэжээ.

Диваажингийн энэхүү бишрэм хэлийг манай дэлхийтэй хуваалцсанд нь Их Багшдаа гүнээ талархъя. Таны минь хязгааргүй адислалаар эх дэлхий маань хайр энх амгалантайгаар дэвжин дээшлэх болтугай.

Дээр өгүүлсэн болон бусад гайхалтай нээлтүүдийг олж сонсохыг хүсвэл Та дараах хаягаар зочлоорой:
www.SupremeMasterTV.com

Пусу хэлний үгс ба хэлцийн дээрх хүснэгт тун удахгүй татаж авах боломжтойгоор бэлэн болох болно!

 

Эх сурвалж: http://news.godsdirectcontact.net/special-news/pusu/

 

Санал болгох

Сүнслэг Бясалгал Бурханы Төгс Багажийг Бүтээдэг

Төгс Гэгээрсэн Их Багш Чин Хайн 1988 оны 5 сарын 13-нд Тайнан, Формоса (Тайвань)-д тавьсан …